Enfeksiyon

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 

AMACIMIZ :İnsan sağlığını korumak ve daha sağlıklı bir yaşam bilincini topluma kazandırmak için merkezimizde enfeksiyon kontrolü ile ilgili periyodik çalışmalar yapmak, merkezimizin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kontrolünü sağlamak. 

Amacımızı gerçekleştirmek adına ilk adımımız ,Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenen plan ve program dahilinde merkezimizde çalışan tüm personele hizmet içi eğitim vermektir. 

Eğitimde amaç öncelikle kişisel hijyen alışkanlıklarının doğru olarak kazanılmasıdır. Verilen eğitimlerde hijyenin önemi üzerinde durulmakta, özellikle hastane enfeksiyonlarını önlemede dikkat edilmesi gereken kurallara uyulması gerektiği vurgulanmaktadır. Böylece eğitimin amacına ulaşmasında ilk adım atılmıştır. 

ENFEKSİYON KONTROL POLİTİKASI 

Öncelikle sağlıklı birey ve sağlıklı toplumla sağlıklı bir nesil oluşturmak. 

Sağlık çalışanlarının korunması; bu amaçla önce kendi sağlığımızı koruma ilkesi. 

Hastane çalışanlarına enfeksiyon kontrolünü sağlamada gerekli eğitimin verilmesi. 

Verilecek eğitimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. 

Enfeksiyon ve hastalıkları önlemede hastaları bilinçlendirmeye yönelik bir hizmet anlayışı. 

Hijyeni sağlamada ve sürdürmede hastane birimlerinin günlük olarak denetlenmesi. 

Tüm birimlerde verilen hizmetin türüne yönelik asepsi tekniklerinin doğru bir şekilde uygulanmasının sağlanması. 

Bilimsel gelişmelerin araştırılması ve bu bilgilerin hastane çalışanları ile paylaşılması. 

Enfeksiyon kontrolü amacıyla personele hizmet içi eğitim sunma. 

Hastane atıklarının Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun bir şekilde imha edilmesi ve bu konuda personelin ayrıca eğitilmesi. 

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık